• Tanımlamalar

Tanımlamalar - Giriş

Ayrımcılık kelimesinin temel anlamı fark gözetmek veya farklı muamele demektir. Ancak ayrımcılık kavramı (uyarı) haksız yere farklı muamele olarak tanımlanmaktadır. Bu şu demek: Bazı farklı davranışlar için nesnel bir gerekçe vardır, diğerleri için ise böyle bir gerekçe yoktur. Örneğin otobüs ve tramvay biletlerinde yaşlılar için indirim yapılmaktadır, çünkü yaşlılar emekli olduklarından daha düşük gelirleri olduğu kabul edilmektedir.Buna ayrımcılık denmez, olsa olsa „olumlu ayrımcılık“ denebilir. Ama eğer Nadirah El Kourai sırf Fas kökenli olduğundan otomobili için daha yüksek sigorta primi ödemek zorunda kalıyorsa, bu işte ayrımcılıktır, çünkü bu farklı muamele nesnel bir gerekçeye dayanmamaktadır. Genel Eşit Davranma Yasası (AGG) ne zaman haksız yere farklı muamele yapılmış olacağını ve bu durumda mağdurun hangi haklara sahip olduğunu göstermektedir. Bunun ötesinde de haksız ve ayrımcılık olarak gözüken fakat herhangi bir yasada yeri olmayan farklı muameleler vardır.

Burada şu konularda bilgi edinebilirsiniz (bağlantılar)

Uyarı:

Bu bilgilendirme çerçevesinde farklı muamele, mağduriyet ve ayrımcılık, kavramları kullanılmıştır. Bu kavramlar hukuk dilinde farklı anlamlara sahip olsalar da burada aynı anlamda kullanılmışlardır.